Goodbye, Yellow Brick Road. Hello, White House. Biden invites Elton John to perform | Georgia Public BroadcastingSource link