(scroll down for English)

Hans Løvmo lager flettverks-truger av gran og bjørkevidjer.

Video: Silje Ensby

Videoen er en del av videodokumentasjonen gjort i prosjektet “Flettverk i Skogfinske områder”, som Norsk håndverksinstitutt gjennomfører sammen med Norsk Skogfinsk Museum og Norsk Skogmuseum.
Prosjektet er støttet av kulturrådet.

—–

Hans Løvmo makes traditional snowshoes from spruce and birch twigs. His grandfather made a living in part from making and selling snow shoes and brooms. Hans is dedicated to passing on the family knowledge, making snowshoes and brooms as a hobby to this day.

The video is part of a documentation project by the Norwegian Crafts Institute, in collaboration with Norsk Skogfinsk Museum, and Norsk Skogmuseum.

Video: Silje Ensby

Likes: 4

Viewed:

source